เรื่องสำคัญที่ต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนแต่งงาน
น่ารู้ทั่วไป

เรื่องสำคัญที่ต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนแต่งงาน

เมื่อคนสองคนมาร่วมสร้างครอบครัว ย่อมมีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยและตกลงกันก่อนแต่งงาน ไม่ว่าจะเรื่องบ้าน เรื่องลูก หรือแม้แต่การออมเงิน เพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันและเข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้น ตกลงกันให้ชัดเจนดีกว่าไปโต้เถียงแตกหักกันในภายหลัง โดยเฉพาะเงินทองเป็นเรื่องใหญ่ ต้องคุยให้รู้เรื่องตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในงานแต่งและอื่น ๆ มาดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญ

1. หนี้สิน งานแต่งใช้เงินก้อนใหญ่กลายเป็นการสร้างหนี้ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ หลายคนมองว่าการกู้เงินมาแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา แต่การผ่อนชำระไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ต้องคำนวณว่ามีเงินเก็บเท่าไร หนี้สินเท่าไร ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่หรือไม่ ค่างวดรถแต่ละเดือน ค่าครองชีพเป็นอย่างไร แม้กระทั้งหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ยังผ่อนไม่หมด วางแผนให้ดีว่าจะชำระหนี้กันอย่างไร

2. บัญชีธนาคาร ต่างคนมีบัญชีของตนเองหรือเปิดบัญชีร่วม แนะนำให้ใช้บัญชีทั้งสองประเภท เงินเป็นเรื่องสำคัญคุยกันได้ละเอียดเท่าไรยิ่งวางแผนชีวิตในอนาคตได้ง่ายขึ้น แต่ละคนมีรายได้รวมกันเท่าไร พอจะครอบคลุมค่าครองชีพหรือไม่ เปิดเผยหนี้สินบัตรเครดิตและเงินออมของแต่ละฝ่าย การปกปิดบัญชีแสดงว่ายังไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่มากพอ การออมเงินจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยเพื่อให้บริหารจัดการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายร่วมได้ง่ายขึ้น

3. ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น บ้านและรถยนต์ เป็นเจ้าของร่วมกันหรือไม่ บ้านจะเป็นทรัพย์สินร่วมหากซื้อหลังจากแต่งงานกันแล้ว รวมไปถึงบัญชีเงินฝาก ถ้าซื้อบ้านด้วยกันโดยใช้รายได้เพียงอย่างเดียวการกู้ซื้อบ้านจะได้รับอนุมัติตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับ หลังจากผ่อนชำระค่างวดแล้วเหลือเงินเท่าไร ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมเป็นเงินเท่าไร การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยกันคิดวางแผนรอบคอบและจัดทำงบประมาณอย่างเหมาะสม

4. ค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจ ชีวิตของเรามีภาษีสังคมที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นของขวัญงานแต่ง เงินทำบุญและเงินช่วยเหลือในงานต่าง ๆ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้ การตัดสินใจต้องมีความสมเหตุสมผลและวางแผนให้อยู่ภายในงบประมาณให้ได้ บางเรื่องอาจต้องหารือกับคู่ครองและจ่ายตามที่เห็นสมควร

5. เป้าหมายทางการเงิน เตรียมพร้อมเสมอสำหรับอนาคตและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น คู่ครองควรพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บออมเงินเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การสร้างครอบครัว มีลูก ๆ ต้องมีเงินออมในบัญชีเท่าไรจึงจะสร้างอนาคตที่มั่นคงรู้สึกปลอดภัยว่าจะมีเงินใช้ไปตลอด ปรึกษากันให้ดีว่ามองตัวเองในวัยเกษียณอย่างไร เลือกไลฟ์สไตล์แบบไหน และต้องใช้เงินเท่าไรถึงจะเพียงพอ จะเก็บเงินออมไว้อย่างเดียวหรือนำไปลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรับดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากนี้การแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อประกันภัย ก็เป็นหลักประกันที่คุ้มครองทั้งสุขภาพและชีวิต

เมื่อคนสองคนเริ่มวางแผนชีวิตร่วมกัน การพูดคุยเรื่องเงินควรเปิดใจให้กว้าง รับฟังกันและมีความซื่อสัตย์ต่อกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จ