• เรื่องสำคัญที่ต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนแต่งงาน
  น่ารู้ทั่วไป

  เรื่องสำคัญที่ต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนแต่งงาน

  เมื่อคนสองคนมาร่วมสร้างครอบครัว ย่อมมีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยและตกลงกันก่อนแต่งงาน ไม่ว่าจะเรื่องบ้าน เรื่องลูก หรือแม้แต่การออมเงิน เพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันและเข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้น ตกลงกันให้ชัดเจนดีกว่าไปโต้เถียงแตกหักกันในภายหลัง โดยเฉพาะเงินทองเป็นเรื่องใหญ่ ต้องคุยให้รู้เรื่องตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในงานแต่งและอื่น ๆ มาดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญ 1. หนี้สิน งานแต่งใช้เงินก้อนใหญ่กลายเป็นการสร้างหนี้ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ หลายคนมองว่าการกู้เงินมาแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา แต่การผ่อนชำระไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ต้องคำนวณว่ามีเงินเก็บเท่าไร หนี้สินเท่าไร ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่หรือไม่ ค่างวดรถแต่ละเดือน ค่าครองชีพเป็นอย่างไร แม้กระทั้งหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ยังผ่อนไม่หมด วางแผนให้ดีว่าจะชำระหนี้กันอย่างไร 2. บัญชีธนาคาร ต่างคนมีบัญชีของตนเองหรือเปิดบัญชีร่วม แนะนำให้ใช้บัญชีทั้งสองประเภท เงินเป็นเรื่องสำคัญคุยกันได้ละเอียดเท่าไรยิ่งวางแผนชีวิตในอนาคตได้ง่ายขึ้น แต่ละคนมีรายได้รวมกันเท่าไร พอจะครอบคลุมค่าครองชีพหรือไม่ เปิดเผยหนี้สินบัตรเครดิตและเงินออมของแต่ละฝ่าย การปกปิดบัญชีแสดงว่ายังไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่มากพอ การออมเงินจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยเพื่อให้บริหารจัดการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายร่วมได้ง่ายขึ้น 3. ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น บ้านและรถยนต์ เป็นเจ้าของร่วมกันหรือไม่ บ้านจะเป็นทรัพย์สินร่วมหากซื้อหลังจากแต่งงานกันแล้ว รวมไปถึงบัญชีเงินฝาก ถ้าซื้อบ้านด้วยกันโดยใช้รายได้เพียงอย่างเดียวการกู้ซื้อบ้านจะได้รับอนุมัติตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับ หลังจากผ่อนชำระค่างวดแล้วเหลือเงินเท่าไร ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมเป็นเงินเท่าไร การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยกันคิดวางแผนรอบคอบและจัดทำงบประมาณอย่างเหมาะสม 4. ค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจ ชีวิตของเรามีภาษีสังคมที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นของขวัญงานแต่ง เงินทำบุญและเงินช่วยเหลือในงานต่าง ๆ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้ การตัดสินใจต้องมีความสมเหตุสมผลและวางแผนให้อยู่ภายในงบประมาณให้ได้ บางเรื่องอาจต้องหารือกับคู่ครองและจ่ายตามที่เห็นสมควร 5. เป้าหมายทางการเงิน เตรียมพร้อมเสมอสำหรับอนาคตและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น คู่ครองควรพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บออมเงินเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การสร้างครอบครัว มีลูก ๆ ต้องมีเงินออมในบัญชีเท่าไรจึงจะสร้างอนาคตที่มั่นคงรู้สึกปลอดภัยว่าจะมีเงินใช้ไปตลอด ปรึกษากันให้ดีว่ามองตัวเองในวัยเกษียณอย่างไร เลือกไลฟ์สไตล์แบบไหน และต้องใช้เงินเท่าไรถึงจะเพียงพอ จะเก็บเงินออมไว้อย่างเดียวหรือนำไปลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรับดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากนี้การแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อประกันภัย ก็เป็นหลักประกันที่คุ้มครองทั้งสุขภาพและชีวิต เมื่อคนสองคนเริ่มวางแผนชีวิตร่วมกัน การพูดคุยเรื่องเงินควรเปิดใจให้กว้าง รับฟังกันและมีความซื่อสัตย์ต่อกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จ

  Comments Off on เรื่องสำคัญที่ต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนแต่งงาน
 • 4 วิธีประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วมากขึ้น
  น่ารู้ทั่วไป

  4 วิธีประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วมากขึ้น

  เชื่อว่าในช่วงวัยทำงานต่างคนก็ต่างสรรหาความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในชีวิต แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถสร้างชีวิตให้สำเร็จได้เท่าเทียมกันทั้งหมด เพราะจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น โอกาส ความชาญฉลาด และความมุ่งมั่นส่วนตัวเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอแนะนำ 4 วิธีเพื่อทำให้คุณสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้น ดังนี้ 1.ไม่มีเป้าหมายไม่สำเร็จ ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ย่อมไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากการวางเป้าหมายสำคัญให้ชัดเจน เช่น เป้าหมายในหน้าที่การงาน, การสร้างฐานะเพื่อรองรับชีวิตในอนาคต และการสร้างครอบครัวที่มีความสุข เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถแจกแจงขั้นตอนการใช้ชีวิตได้ชัดเจน แล้วนำพาคุณมุ่งไปสู่สิ่งที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้น 2.สร้าง Connection ที่ดี แม้ว่าคุณจะเป็นคนเก็บตัวมากแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือการมี Connection หรือการสร้างมิตรภาพสำคัญมากต่อการจะพาชีวิตคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มิตรทางธุรกิจหรือเพื่อนร่วมงานนั้น แม้จะไม่มากแต่ขอให้มีคุณภาพ เพราะการมี Connection ที่ดีเยี่ยมเพียง 1-2 คน ย่อมดีกว่ารู้จักเป็น 10 แต่ไม่ช่วยสร้างประโยชน์ใด ๆ เลย ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการสัมพันธ์กับคนอื่น ควรปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วมองหาผู้ที่เป็นมิตรที่ดี พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับคุณได้มากในสายการทำงาน เพื่อการนำพาเป้าหมายของคุณไปสู่สิ่งที่ต้องการได้เร็วกว่าเดิม 3.ยืดหยุ่นแต่ไม่ยืดยาว ถ้าช่วงเวลาใดที่รู้สึกตึงเครียดมากเกินไปหรือทำไม่ทันจริง ๆ คุณสามารถที่จะยืดเวลาออกไปได้ เพื่อทำให้คุณคลายความกังวลและไม่ทำให้ความรู้สึกที่มุ่งมั่นของคุณเกิดความท้อแท้ แต่การยืดหยุ่นนี้ควรดูไปตามแต่ละกรณี ไม่ควรปล่อยให้กลายเป็นความยืดยาวหรือการผลัดวันประกันพรุ่งบ่อยครั้ง เพราะเรื่องเหล่านี้จะทำให้การประสบความสำเร็จของคุณถูกยืดเวลาออกไปอีก ดังนั้นถ้าสถานการณ์ใดยืดหยุ่นได้ควรทำ แต่ไม่ใช่การปล่อยให้ยืดยาวจนกลายเป็นการผลัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ทำเลย เพราะอาจจะพาชีวิตคุณลงเหวได้แทนที่จะสำเร็จเร็วขึ้น 4.พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีบุคลิกของการมีชีวิตที่สำเร็จไปได้ด้วยดี คือ ผู้ที่มีการพัฒนาความสามารถและความคิดของตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีความกระฉับกระเฉง รู้สึกตื่นเต้นกับงานที่ทำหรือกับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน เพราะประสบการณ์จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ความผิดพลาดและความสำเร็จในเวลาเดียวกันได้อย่างดีที่สุด ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้เร็วขึ้น ควรทำตามทั้ง 4 วิธีนี้แบบเคร่งครัดและต่อเนื่อง ไม่ควรท้อง่ายและหยุดเร็วเกินไป เพราะทุกเป้าหมายที่คุณวางไว้จะล้มเหลวทั้งหมด ซึ่งความล้มเหลวนั้นแม้จะเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ แต่ถ้าปล่อยให้ล้มเหลวบ่อยครั้งและทิ้งระยะเวลายาวนาน ย่อมส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณได้เช่นกัน ดังนั้นความมุ่งมั่น ความอดทน และการพัฒนาตัวเอง จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำพาไปสู่เส้นทางแห่ง ชีวิตสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

  Comments Off on 4 วิธีประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วมากขึ้น
 • ไอเดียตกแต่งห้องนอนให้สวยด้วยงบสุดประหยัด
  น่ารู้ทั่วไป

  ไอเดียตกแต่งห้องนอนให้สวยด้วยงบสุดประหยัด

  หลาย ๆ คนที่มีแพลนว่าจะตกแต่งห้องนอนใหม่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่ขึ้น อาจต้องหยุดชะงักแพลนเหล่านั้นลงอย่างกระทันหัน เนื่องจากในปัจจุบันราคาของตกแต่งห้องแต่ละชิ้นนั้นค่อนข้างสูง ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้คุณได้พลาดโอกาสในการตกแต่งห้องใหม่ไปอย่างน่าเสียดาย … แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำไอเดียตกแต่งห้องนอนด้วยงบประมาณที่จำกัด รับรองได้ว่าคุณจะได้ห้องนอนที่สวยและถูกใจในราคาประหยัดอย่างแน่นอน กระจก กระจกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ว่าใครก็มักจะต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและเสริมความมั่นใจด้วยการส่องกระจกก่อนออกจากบ้านกันทุกวัน โดยกระจกที่คุณเลือกซื้ออาจเป็นกระจกบานใหญ่ ๆ ที่สามารถส่องได้เต็มตัว แล้วนำมาติดหรือวางไว้ที่มุมห้องเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ได้อีกด้วย ชั้นวางของ การที่คุณมีชั้นวางของไว้ในห้องนอนสักอันจะช่วยให้ห้องนอนของคุณดูเป็นระเบียบมากขึ้น โดยขนาดชั้นที่คุณเลือกซื้ออาจพิจารณาจากจำนวนสัมภาระของคุณว่ามีมากน้อยแค่ไหน อันไหนสามารถจัดไว้ในชั้นได้ อีกทั้งยังสามารถตัดปัญหาเรื่องการหาของไม่เจอได้อีกด้วย โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ทำงานจะช่วยให้คุณมีความสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อจะทำงาน ทำการบ้าน รวมถึงการอ่านหนังสือที่ห้องนอน เพราะหากคุณไปทำงานบนเตียงนอนอาจทำให้คุณหลับก่อนที่งานจะเสร็จก็เป็นได้ อีกทั้งการทำงานบนเตียงนอนจะทำให้คุณนั่งอยู่ในท่าที่ไม่สบายตัว ต้องก้ม ๆ เงย ๆ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และอาจทำให้สุขภาพสายตาเสียอีกด้วย นาฬิกา เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนได้มองข้ามไป เพราะนอกจากนาฬิกาจะช่วยทำให้คุณสามารถรู้เวลา รวมถึงตั้งเวลาปลุกได้แล้ว ยังเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องนอนที่เพิ่มความสวยงามได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ไฟ LED ไฟ LED ค่อนข้างได้รับความนิยมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยความที่ราคาถูกกว่าโคมไฟเยอะทำให้คุณประหยัดงบในการตกแต่งห้องไปได้อีก และนอกจากไฟ LED จะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้คุณได้แล้ว ยังสามารถนำมาตกแต่งห้องนอนให้ดูดีขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้คุณมีมุมถ่ายรูปใหม่อัปโหลดลงโซเชียลได้แบบชิค ๆ อีกด้วย จากไอเดียข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตกแต่งห้องไม่จำเป็นต้อง ใช้งบประมาณมากมาย ก็สามารถเนรมิตห้องนอนใหม่ได้แล้ว เพียงแค่คุณคำนึงถึงการซื้อของที่มีความคุ้มค่ามากกว่าความสวยงาม ซึ่งทางผู้เขียนก็หวังว่าคุณจะได้นำไอเดียการตกแต่งห้องนอนเหล่านี้ไปดัดแปลงใช้ในการตกแต่งห้องนอนของคุณให้มีความสวยงามและถูกใจ อีกทั้งอาจทำให้คุณค้นพบไอเดียใหม่ ๆ อีกด้วย

  Comments Off on ไอเดียตกแต่งห้องนอนให้สวยด้วยงบสุดประหยัด
 • 5 วิธีเลือก อาหารแมว เพิ่มสุขภาพที่ดีให้เจ้านาย
  น่ารู้ทั่วไป

  5 วิธีเลือก อาหารแมว เพิ่มสุขภาพที่ดีให้เจ้านาย

  อาหารแมวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สุขภาพของแมวที่คุณรัก มีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเจ้านายของแต่ละบ้านจะชื่นชอบอาหารที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญที่คุณควรเลือกให้กับเจ้านายที่รักของคุณ นั่นคืออาหารที่ช่วยเพิ่มสุขภาพที่ดี ซึ่งคุณสามารถใช้ 5 วิธีนี้ในการเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อแมวที่บ้านของคุณได้ คือ 1.สารอาหารต้องสมดุล อาหารแมวที่ดีควรมีสารอาหารที่สมดุลกัน ไม่ใส่โซเดียม, ไขมัน, น้ำตาล และแป้งมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดการสะสมและเข้าไปทำลายสุขภาพของแมวได้ เน้นไปที่โปรตีน, วิตามิน และแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อร่างกายแมวโดยเฉพาะ เพื่อทำให้สารอาหารภายในร่างกายเกิดความสมดุล สร้างพลังงานที่พอเหมาะ พร้อมทำให้ทุกกิจกรรมของแมวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เลือกแบรนด์คุณภาพ ควรเลือกอาหารที่เป็นแบรนด์คุณภาพและมีชื่อเสียงด้านการผลิตอาหาร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงแมวได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งภายในท้องตลาดนั้นจะมีแบรนด์อาหารสำหรับแมวเป็นจำนวนมาก คุณจึงควรเลือกแบรนด์ที่สามารถตรวจสอบได้เรื่องของส่วนผสม หรือมีผู้นิยมซื้อเป็นจำนวนมาก พร้อมการระบุสารประกอบต่าง ๆ ไว้ที่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อทำให้คุณซื้อได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น 3.เลือกอาหารให้ตรงโรค ถ้าแมวของคุณมีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่หรือติดเชื้อจากโรคต่าง ๆ ทั้งยังอยู่ในระหว่างการรักษาโรค เจ้าของแมวควรเลือกอาหารที่ตรงต่อโรคนั้น ๆ เพื่อทำให้สุขภาพของแมวดีขึ้น พร้อมการเสริมให้มีความแข็งแรงมากกว่าเดิม ฟื้นฟูอวัยวะภายในให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 4.อาหารสายออแกนิก ยุคนี้อาหารแมวสายออแกนิกที่ผลิตมาจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มของคนรักแมว เพราะมีความสมดุลของสารอาหาร พร้อมการผลิตที่เป็นแบบออแกนิกทั้งหมด จึงไร้ซึ่งสารพิษและสารเคมีใด ๆ คุณจึงสามารถซื้อเพื่อเสริมสุขภาพของน้องแมวได้อย่างสบายใจ 5.อาหารสดทำเอง ถ้าคุณต้องการทำอาหารสดด้วยตัวคุณเอง ควรศึกษาจากสูตรเมนูอาหารสำหรับแมวที่คุณจะสามารถนำมาทำอาหารได้อย่างสมดุล มีคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม กับแมวอย่างครบถ้วน พร้อมการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อทำให้แมวได้รับสารอาหารกับวิตามินและแร่ธาตุที่พอเหมาะ อาหารแมวจะช่วยลดปัญหาเรื่องโรค เสริมสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมทำให้แมวป่วยกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์อีกครั้ง ดังนั้นเจ้าของจึงควรเลือกอาหารที่ดี เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงและทำให้การกินของแมวได้ประโยชน์มากกว่าเดิม ไม่เกิดโทษใด ๆ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกอาหารเหล่านี้ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแมวที่คุณรัก

  Comments Off on 5 วิธีเลือก อาหารแมว เพิ่มสุขภาพที่ดีให้เจ้านาย
 • แจกสูตร เมนูแซนด์วิชทำง่าย รสชาติอร่อยและไม่อ้วน
  น่ารู้ทั่วไป

  แจกสูตร เมนูแซนด์วิชทำง่าย รสชาติอร่อยและไม่อ้วน

  ด้วยไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ทำให้หลายคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า อาหารมื้อหลักที่ช่วยเติมพลังให้กับร่างกายและสมอง เมนูแซนด์วิชที่ทำง่าย รสชาติอร่อยจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้หนุ่มสาวยุคใหม่ได้สารอาหารครบถ้วน โดยสูตรทำแซนด์วิชที่ใช้เวลาทำไม่นาน รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่ทำให้อ้วน มีดังนี้ 1.Super Sandwich ไข่ดาวทูน่าหยอง เมนูสุดเฮลตี้ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย แต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และอิ่มนาน สามารถเริ่มทำได้ง่าย ๆ ด้วยการทำทูน่าหยองเตรียมไว้ โดยนำทูน่าในน้ำเกลือมาบีบน้ำออกให้หมดและขยำให้เนื้อทูน่าแตกออกจากกัน จากนั้นนำไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะได้เนื้อทูน่าที่แห้งและมีสีเหลืองนวลตามต้องการ เมื่อทำทูน่าหยองเสร็จเรียบร้อยแล้วนำขนมปังโฮลวีตมาวางทับด้วยผักสลัด มะเขือเทศหั่นบาง ตามด้วยมายองเนสแคลอรี่ต่ำ ทูน่าหยองและไข่ดาวไม่ใส่น้ำมัน ปิดท้ายด้วยผักสลัดและขนมปังโฮลวีต 2.แซนด์วิชอโวคาโดไข่บด เมนูอาหารเช้าที่ช่วยเติมไขมันดีให้กับร่างกายไปพร้อมกับรสชาติอร่อยที่ช่วยให้อิ่มท้องได้จนกว่าจะถึงมื้อกลางวัน เริ่มจากการเตรียมไส้ด้วยการนำเนื้ออโวคาโดมาบดกับไข่ต้มสุก 1 – 2 ฟองตามต้องการ ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาล จากนั้นนำขนมปังโฮลวีตมาวางทับด้วยผักสลัด แตงกวา มะเขือเทศ และหัวหอม หรือผักอื่น ๆ ตามชอบ ตามด้วยไส้อโวคาโดไข่บดที่เตรียมไว้ ปิดท้ายด้วยผักที่ต้องการ และประกบด้วยขนมปังโฮลวีต 3.แซนด์วิชอกไก่ย่างผักสลัด เมนูแซนด์วิชที่อัดแน่นไปด้วยโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปพร้อมกับรสชาติที่แสนอร่อย เริ่มด้วยการนำอกไก่มาแล่บาง ๆ หมักด้วยเกลือและพริกไทยตามใจชอบ นำไปย่างในกระทะจนกว่าจะสุก จากนั้นนำขนมปังโฮลวีตมาวางทับด้วยผักต่าง ๆ ตามใจชอบ ตามด้วยอกไก่ที่เตรียมไว้ และปิดท้ายด้วยผัก ขนมปังโฮลวีต เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 4.แซนด์วิชแฮมชีสไข่เจียวคลีน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ควบคุมน้ำหนัก แต่หลายคนก็อยากรับประทานอาหารรสชาติอร่อย โดยเมนูนี้สามารถเริ่มทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเตรียมเจียวไข่ 1 ฟองปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลเล็กน้อย เทลงในกระทะทอดโดยไม่ใช้น้ำมันรอจนกว่าไข่จะสุก ตามด้วยแผ่นขนมปังโฮลวีตมาวางทับด้วยผักที่ชอบ แฮม ชีส และไข่ที่เตรียมไว้ ปิดท้ายด้วยผักและขนมปังโฮลวีต เมนูแซนด์วิชเป็นเมนูอาหารที่สามารถเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าได้ จึงทำให้เราสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อิ่มท้องได้ในทุก ๆ เช้าของวัน โดยใช้เวลาในการทำเพียงไม่กี่นาที

  Comments Off on แจกสูตร เมนูแซนด์วิชทำง่าย รสชาติอร่อยและไม่อ้วน
 • ใช้ชีวิตอย่างไรให้สุขภาพดีห่างไกลโรค
  น่ารู้ทั่วไป,  สุขภาพ

  เทคนิคใช้ชีวิตอย่างไรให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย

  อย่างที่เราทราบกันดีว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย ช่วยเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มสมรรถนะทางร่างกายหลาย ๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมาก ๆ แต่สำหรับในบางคนนั้นที่ไม่ชอบการออกกำลังกายรู้สึกว่ามีความเหนื่อย ไม่ชอบที่จะไปเข้ายิม ฟิตเนส หรือไปออกกำลังกายกลางแจ้งร้อน ๆ อย่างเช่น คนที่ชอบดูฟุตบอลผ่านทางทีวีแต่ไม่ชอบลงสนามเอง แน่นอนว่าเพื่อความสะดวกพวกเขามักจะติดตาม โปรแกรมบอลวันนี้ ที่บ้านสบายๆเพื่ออรรถรส ดังนั้นก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเราจะมานำเสนอวิธีการที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน จะมีวิธีที่น่าสนใจยังไงบ้างนั้น ไปดูกันเลย วิธีง่ายๆในการใช้ชีวิตให้ห่างจากโรค วิธีการแรก สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี คือการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม การที่เรารับประทานอาหารเข้าไปในแต่ละวันนั้น ร่างกายของเราจะได้รับพลังงาน ได้รับสารอาหารต่าง ๆ มากมาย สิ่งที่เราต้องปรับให้สมดุลกันก็คือ เราต้องเพิ่มการทำกิจกรรมทางกายเพื่อเผาผลาญแคลอรีต่าง ๆ การทำกิจกรรมทางกายไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว​ แต่ยังรวมไปถึงการเดิน การเปลี่ยนท่าทาง การทำความสะอาดบ้าน การปลูกต้นไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถ้ามีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอก็สามารถช่วยเผาผลาญแคลอรีต่าง ๆ ได้เช่นกัน ช่วยให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อีกมากมาย วิธีการที่สอง คือ​ การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี การทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ปล่อยวาง ลดความวิตกกังวล เนื่องด้วยความเครียดนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลากลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อมีความตึงตัวมากขึ้น เกิดอาการปวดตึง คอ บ่า ไหล่ หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในบางรายก็มีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด เวียนหัว มีอาการปวดท้องได้ เบื้องต้นเราสามารถแก้ไขความเครียดได้ด้วยตนเองโดยการทำจิตใจให้สบาย การนั่งสมาธิ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้ร่างกาย กล้ามเนื้อได้มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ลดความตึงเครียดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย วิธีการที่สาม คือ การสร้างเสริมสุขภาพในด้านระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด มีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอด ระบบหายใจ ยกตัวอย่างเช่น การปั่นจักรยาน การเดินขึ้นลงบันได การฝึกหายใจให้ถูกวิธี ใช้กล้ามเนื้อหายใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม การปรับท่าทางในการหายใจที่ถูกต้อง ก็จะช่วยทำให้เรามีระบบหายใจที่ดีขึ้น จากทั้ง 3 วิธีการด้านบนนั้นถือเป็นวิธีการที่ช่วยในการสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและใจให้มีความแข็งแรง มีสรรถภาพที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นการออกกำลังกายหนัก ๆ อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ​ แต่เป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

  Comments Off on เทคนิคใช้ชีวิตอย่างไรให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย
 • จะทำอาชีพยูทูปเบอร์ต้องศึกษาอะไรบ้าง
  น่ารู้ทั่วไป

  จะทำอาชีพยูทูปเบอร์ต้องศึกษาอะไรบ้าง

  อาชีพยูทูปเบอร์เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนจำนวนมากในยุคนี้ โดยไม่จำกัดอายุเพศหรือความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะอยู่ในวงการอะไรก็ทำได้ เช่น กีฬา อาหาร สุขภาพ แฟชั่น สัตว์เลี้ยง ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เรามาดูกันว่าผู้ที่สนใจทำช่องยูทูปของตัวเอง ควรศึกษาด้านอะไรบ้าง 1. หาสิ่งที่ตัวเองถนัด ผู้ชมช่องยูทูปต้องการศึกษาเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ ดังนั้น คุณต้องมองหาว่าตัวเองมีความโดดเด่นในด้านใดที่พร้อมจะนำเสนอให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชม การทำคลิปยูทูปควรเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุด เพราะจะทำให้คุณมีความสุขกับการทำคลิป หากคุณทำสิ่งที่ไม่ถนัด นอกจากจะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ง่าย ยังทำให้คุณรู้สึกเครียดและเป็นกังวลมากอีกด้วย 2. หาคีย์เวิร์ดที่คนสนใจ เมื่อรู้ว่าตัวเองถนัดด้านไหน ก็ต้องค้นหา keyword จาก Google search หรือ Google trends ว่ามีคนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อหาข้อมูลเพิ่ม และทำคลิปมานำเสนอได้อย่างเหมาะสม ยิ่งทำคลิปได้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่คนสนใจ ก็จะยิ่งมีคนชมมาก และทำให้ช่องยูทูปเติบโตเร็ว 3. ศึกษาการใช้อุปกรณ์ไอที การทำคลิปได้มีคุณภาพนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ไอที ที่สำคัญอันดับหนึ่งก็คือ กล้อง คุณอาจใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถในการถ่ายทำวิดีโอบันทึกภาพและเสียงได้อย่างคมชัด นอกจากนี้ยังต้องมีไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนได้ รวมถึงมีขาตั้งกล้องและโคมไฟ เพื่อช่วยให้การถ่ายทำคลิปของคุณได้ภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 4. ดีไซน์รูปแบบวิดีโอ วิดีโอที่ได้รับความนิยมจากคนดูในยูทูปมีหลายแบบ ทั้งที่ผู้ถ่ายทำคลิป ยืนหรือนั่งอยู่กับที่แล้วพูดผ่านทางหน้ากล้อง ผู้พูดบรรยายภาพสไลด์โดยไม่เห็นใบหน้า หรือบางช่องก็เป็นภาพอนิเมชันที่มีความสวยงาม ใส่จินตนาการและลูกเล่นได้อย่างไม่จำกัด ฯลฯ คุณจะต้องกำหนดว่าช่องตัวเองจะเน้นแบบใด โดยควรเลือกวิธีที่คุณถนัดมากที่สุด 5. ศึกษาเทคนิคไอที เมื่อถ่ายทำคลิปเป็นบ้างแล้ว ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่องเทคนิคทำคลิปให้สวยงามด้วยลูกเล่นใหม่ ๆ ซึ่งมีผู้สอนไว้มากมาย และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องศึกษาเพิ่มและนำมาประยุกต์กับช่องของตัวเอง เพื่อกระตุ้นผู้ชมให้เข้ามาติดตามอยู่เสมอ หากต้องการประสบความสำเร็จในฐานะยูทูปเบอร์ คุณจำเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดหลากหลายด้าน เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง เลือกสิ่งที่จะนำเสนออย่างเหมาะสม ทำคลิปให้มีความสวยงาม ให้ประโยชน์แก่ผู้ชม และต้องมีความสม่ำเสมอในการอัปโหลดเผยแพร่คลิป ฯลฯ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเป็นอีกคนหนึ่งที่มีช่อง YouTube ที่สร้างรายได้ให้กับตนเองได้

  Comments Off on จะทำอาชีพยูทูปเบอร์ต้องศึกษาอะไรบ้าง
 • แนะนำ 5 ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยใน Netflix ดูเพลินพร้อมทำงานได้ทั้งวัน
  น่ารู้ทั่วไป

  แนะนำ 5 ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยใน Netflix ดูเพลินพร้อมทำงานได้ทั้งวัน

  ต้องยอมรับว่าโดยปกติคอซีรีส์เกาหลีส่วนใหญ่นิยมดูซีรีส์เกาหลีซับไทยมากกว่าซีรีย์แบบพากย์ไทย เนื่องจากหลายคนให้เหตุผลว่าได้อรรถรสและสนุกกว่าหลายเท่า แต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนไม่น้อยที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ซับไทย เพราะในระหว่างดูซีรีส์สามารถทำงานอื่นไปพร้อมกันได้ สำหรับแอปพลิเคชันดูซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันคือ Netflix แล้วจะมีซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยเรื่องไหนน่าดูบ้างนั้น มาไล่เรียงไปทีละเรื่องกัน 1.Kingdom ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยเรื่องแรกที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดคือ Kingdom ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด ซีรีส์ซอมบี้ย้อนยุคที่เกิดขึ้นในสมัยโซชอน ซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องจะแปลกแหวกแนวน่าติดตามแล้ว เรื่องของการแต่งเอฟเฟกต์ซอมบี้และฉากฆ่าซอมบี้เลือดสาดยังทำให้หลายคนตื่นตาตื่นใจยกให้เป็นซีรีส์ในดวงใจและรอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ปัจจุบันออกมาแล้วทั้งสิ้น 2 ซีซั่น และคาดว่าจะมีอีกหลายซีซั่นออกมาให้ชมกัน 2.Vagabond เจาะแผนลับเครือข่ายนรก หากใครที่ชื่นชอบแนวบู๊ บอกเลยว่าต้องถูกใจซีรีส์เรื่อง Vagabond เจาะแผนลับเครือข่ายนรก เพราะเรื่องนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งฉากบู๊แอ็คชัน โลเคชันสวยอินเตอร์อลังการ แถมเนื้อเรื่องลุ้นระทึกทุกตอน เดินเรื่องเร็วไม่ยืดเยื่อ บวกกับความสวยน่ารักของนางเอกหน้าสวยแบซูจี (Bae Suzy) ด้วยแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนโดนตกและติดเรื่องนี้งอมแงมดูยาวแบบรวดเดียวจบ 3.My Holo Love วุ่นรักโฮโลแกรม มาต่อกันด้วยซีรีส์พล็อตล้ำยุคที่การนำเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโฮโลแกรมมาใช้ในการดำเนินเรื่องอย่าง My Holo Love วุ่นรักโฮโลแกรม ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนซีรีส์วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเนื้อหาจะดูยาก เพราะในทางตรงกันข้ามเรื่องนี้มีจุดเด่นเรื่องการเล่าเรื่องที่ง่าย สมเหตุสมผล ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องศัพท์คอมพิวเตอร์ และที่สำคัญกราฟฟิศ CG สวยไม่ขัดตา 4.Love Alarm แอปเลิฟเตือนรัก สำหรับ Love Alarm แอปเลิฟเตือนรัก เป็นซีรีส์จากเว็บตูนเรื่องดังที่ทาง Netflix นำมาปรับและตีความใหม่ ซึ่งนอกจากโดดเด่นที่การนำเอาแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันมาใช้ผูกเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ครบรสทั้งโรแมนติก ดราม่า รักสามเส้า และความสดใสวัยมัธยมด้วย 5.Extracurricular ชมรมลับ ธุรกิจรัก ปิดท้ายกันด้วยซีรีส์สุดดาร์กสะท้อนสังคมได้อย่างเจ็บแสบ เรื่อง Extracurricular ชมรมลับ ธุรกิจรัก ซีรีส์เนื้อหาเข้มข้นน่าติดตาม โดยเล่าผ่านการกระทำของเด็กนักเรียนมัธยมที่ฉากหน้าเป็นเด็กธรรมดา ความประพฤติดี แต่เบื้องหลังกลับมีความลับดำมืดซ่อนไว้มากมายและการแก้ปัญหาแบบผิด ๆ จนนำไปสู่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่ไม่อาจแก้ไขได้ เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 5 ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยใน Netflix ที่เรานำมาฝาก เรียกได้ว่าจัดให้ครบทุกรสชาติ ทั้งพีเรียดเนื้อหาแหวกแนว โรแมนติก บู๊แอ็คชัน และซีรีส์สายดาร์ก ซึ่งรับประกันว่าดูสนุกไม่แพ้ซีรีส์ซับไทย ดูแล้วทำงานเพลินกว่าเดิมแน่นอน

  Comments Off on แนะนำ 5 ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทยใน Netflix ดูเพลินพร้อมทำงานได้ทั้งวัน
 • เคล็ดลับทำความสะอาดพรมแบบประหยัด ไม่ใช่มืออาชีพก็ทำได้
  น่ารู้ทั่วไป

  เคล็ดลับทำความสะอาดพรมแบบประหยัด ไม่ใช่มืออาชีพก็ทำได้

  พรมเป็นวัสดุปูพื้นที่ใช้ประโยชน์ในด้านการตกแต่งบ้านและออฟฟิศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและดูหรูหรา รวมทั้งใช้พรมผืนเล็กแบ่งแยกพื้นที่ใช้สอยโดยไม่จำเป็นต้องสร้างผนังกั้นห้อง ข้อเสียคือพรมดักจับไรฝุ่น สิ่งสกปรก แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้อื่น ๆ แต่ถ้าทำความสะอาดบ่อย ๆ ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีอาการหอบหืด โรคภูมิแพ้ หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานก็ยิ่งสะสมทั้งคราบและกลิ่น อาจมีเชื้อราจากความชื้นด้วย เมื่อสูดดมเข้าไปทุกวัน จะเกิดปัญหาสุขภาพแน่นอน การทำความสะอาดเป็นประจำจึงสำคัญมาก เคล็ดลับการทำความสะอาดพรมด้วยตัวเองด้วยฝีมือระดับมืออาชีพและใช้เวลาน้อยที่เรานำมาฝากกัน มีดังนี้ 1.ดูดฝุ่นบ่อย ๆ พรมปูพื้นที่ใช้แบ่งแยกพื้นที่ มักจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก จึงยกออกมาทำความสะอาดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ วิธีการทำความสะอาดควรเริ่มจากการดูดฝุ่นเพื่อดึงเอาเศษดิน ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เปรียบเสมือนใบมีดเล็ก ๆ คม ๆ ที่ถูกเหยียบย่ำไปมาทำลายเส้นด้ายให้ขาดลุ่ย เครื่องดูดฝุ่นจะดูดเอาสิ่งสกปรกและเศษฝอยต่าง ๆ เข้าไปอยู่ในถุงขยะ ถ้าลงทุนซื้อเครื่องดูดฝุ่นคุณภาพ มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาใช้งานง่าย จะทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้บ่อย แนะนำให้ดูดฝุ่นสัปดาห์ละสองครั้ง หรือนานที่สุดคือสัปดาห์ละครั้ง ดูดฝุ่นช้า ๆ กลับไปกลับมาเพื่อให้แน่ใจว่ากำจัดสิ่งสกปรกออกได้มากที่สุด ควรเปลี่ยนหรือล้างตัวกรองในเครื่องดูดฝุ่นทุก 3 เดือน เปลี่ยนถุงขยะเมื่อเต็ม 3 ใน 4 แล้ว 2.ขจัดรอยเปื้อน รอยเปื้อนสกปรกทำให้เกิดรอยหมองคล้ำบนผืนพรมจนดูหมองกว่าส่วนอื่น ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบสกปรกออกให้มากที่สุด ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือพิเศษมากมายทำความสะอาดพรม รวมถึงการใช้แสง UV ฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่อนข้างแพง ลองมองหาอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยไอน้ำและน้ำยาทำความสะอาดพรมตามร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือร้านค้าออนไลน์ 3.อย่าใช้สารเคมีอันตราย ถ้าไม่แน่ใจว่าจะล้างออกมาได้หมดจด ให้เลือกใช้น้ำส้มสายชูและน้ำโซดา เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย ใช้ทำความสะอาดคราบเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยใช้ปริมาณเล็กน้อยเทบนพรมบริเวณที่มีคราบ ทิ้งไว้ 15 วินาที ใช้ผ้าซับออกเพื่อให้คราบฝังแน่นจางลงและดูดติดผ้าขึ้นมา ไม่ควรขยี้หรือขัดซึ่งจะทำให้เส้นใยพรมเสียหาย ไม่ควรทำให้พรมเปียกมากเกินไป เพราะพรมเปียกใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะแห้งและถ้าไม่แห้งสนิทจะเกิดเชื้อราได้ 4.กำจัดกลิ่นพรมด้วยน้ำส้มสายชู กลิ่นพรมสกปรกเป็นเรื่องรบกวนใจไปตลอด มักมีสาเหตุจากเศษอาหาร ดินโคลน และเชื้อราที่ติดฝังแน่นกับผืนพรมซึ่งจะก่อมลพิษในอากาศ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยวิธีง่าย ๆ โดยใช้น้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชู จะเติมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบลงไป 2-3 หยดด้วยก็ได้ ผสมให้เข้ากันแล้วกรอกใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ทั่วพรมปล่อยให้แห้งสนิท ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกเหนือจากการทำความสะอาดเฉพาะจุดตามความจำเป็นแล้ว ถ้าพรมเป็นผืนใหญ่ราคาแพง ควรให้ทีมงานมืออาชีพทำความสะอาดปีละครั้ง แต่ถ้าเป็นผืนเล็กผืนน้อย หากใช้วิธีข้างต้นก็ถือว่าใช้ได้และประหยัดด้วย ช่วยถนอมพรมให้อยู่ในสภาพดีไปนาน ๆ

  Comments Off on เคล็ดลับทำความสะอาดพรมแบบประหยัด ไม่ใช่มืออาชีพก็ทำได้
 • เรื่องควรรู้เพื่อดูแลสุนัขอย่างมีคุณภาพ
  น่ารู้ทั่วไป

  เรื่องควรรู้เพื่อดูแลสุนัขอย่างมีคุณภาพ

  สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนทั่วโลกนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ถือว่ามีความใกล้ชิดผูกพันกับเจ้าของ หากเลี้ยงอย่างถูกหลักการ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับครอบครัวของคุณไปได้ยาวนานเกือบยี่สิบปี เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการดูแลสุนัขมีอะไรบ้าง 1. การให้วัคซีนสุนัข หลังจากสุนัขเกิดประมาณ 1-2 เดือน ต้องพาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์ ซึ่งจะเริ่มให้วัคซีนเข็มแรกได้แล้ว และหลังจากนั้นก็ต้องไปตามกำหนดเวลาเพื่อรับวัคซีนเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ โรคพยาธิต่าง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีด้วย 2. การเลือกอาหารสุนัข ไม่ควรให้อาหารที่คนเรากินในชีวิตประจำวัน เพราะมักมีปริมาณแป้ง น้ำตาลและความเค็มที่สูงเกินไป จะทำให้สุนัขป่วยเป็นโรคอ้วน โรคความดัน และโรคไต เจ้าของจึงควรเลือกสูตรอาหารสุนัขที่เหมาะสม ซึ่งมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงรสชาติและคำนวณสัดส่วนสารอาหารมาแล้ว เช่น อาหารสุนัขตามสายพันธุ์ หรือแบ่งตามอายุ ต้องคำนึงเสมอว่าเมื่อให้สารอาหารที่เหมาะสม จะส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้และช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ยาวนาน 3. การสร้างวินัย เจ้าของสามารถสอนคำสั่งง่าย ๆ ให้สุนัขเข้าใจได้ เช่น สวัสดี หยุด ไม่ ฯลฯ เพื่อช่วยในการควบคุมสุนัข นอกจากนี้ยังต้องสร้างวินัย เช่น เวลากินอาหาร ต้องกำหนดเวลาวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หากสุนัขไม่กินหลังจากวางชามอาหารนานเกิน 15 นาที ก็ต้องเก็บขึ้น จะทำให้สุนัขเรียนรู้ว่าต้องกินอาหารเป็นเวลา และจะดีต่อระบบขับถ่ายที่เป็นกิจวัตรสม่ำเสมอด้วย 4. การกำจัดเห็บหมัด สุนัขมักได้รับพยาธิจากเห็บหมัดที่อยู่ในบริเวณที่นอนหรือดินหญ้าใกล้ที่เลี้ยงดู เจ้าของจึงต้องพาไปให้สัตวแพทย์ตรวจโรคพยาธิเป็นระยะและใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดทำความสะอาดตัวสุนัขและภายในบริเวณบ้านอยู่เสมอ 5. การทำหมันสุนัข เจ้าของสามารถนำสุนัขไปทำหมันได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งทำได้ทั้งกับสุนัขเพศผู้และเพศเมีย หลังจากนั้น เพียงดูแลทำความสะอาดแผลไม่ให้ติดเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถเลี้ยงดูตามปกติได้ การทำหมันมีข้อดีหลายอย่าง นอกจากช่วยควบคุมประชากรแล้ว ยังป้องกันโรคมะเร็งหลายชนิดในสุนัขเมื่ออายุมากขึ้นได้ด้วย เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การดูแลสุนัขอย่างมีคุณภาพนั้นต้องใส่ใจองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งเรื่องอาหารการทำความสะอาดตัวสุนัขและที่อยู่อาศัย การฉีดวัคซีน การทำหมัน ฯลฯ ดังนั้นก่อนการเลี้ยงสุนัข ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเลือกสายพันธุ์สุนัขที่เหมาะกับตัวคุณ เพื่อให้การเลี้ยงดูสุนัขมีคุณภาพมากที่สุด

  Comments Off on เรื่องควรรู้เพื่อดูแลสุนัขอย่างมีคุณภาพ